ชื่อ - นามสกุล :ดร.ฉัฏฐมณฑน์ ฟักแย้ม
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :30/1 ม.1 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
Telephone :0992291441
Email :chadtamon1@hotmail.com