ชื่อ - นามสกุล :นางสาวอุทัยวรรณ ใบแบน
ตำแหน่ง :ครู วิทยฐานะชำนาญการ
หน้าที่หลัก :รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ที่อยู่ :98/130 หมู่ 1 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Telephone :0637891998
Email :mamaathens@outlook.com